29.12.2017

Analityka biznesowa na mocnej pozycji


Kiedy John Mashey wymyślił w latach ‘90 sformułowanie Big Data, nie wiedział wówczas jaki ogrom informacji będzie opisywał ten termin 20 lat później. Wolumen danych rośnie i z roku na rok będzie przybierał coraz większe rozmiary. Wpływ na taki stan rzeczy ma rosnąca w sposób wykładniczy liczba urządzeń przenośnych i sprzętu związanego z Internetem. Ponadto mamy do czynienia z różnorodnym typem informacji, które powstają w wielu gałęziach przemysłu od biotechnologii, poprzez energię, IoT, opiekę zdrowotną, motoryzację, cyberbezpieczeństwo, social media, telekomunikację, produkcję, a kończąc na grach i rozrywce – mówi Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.Świat wielkich danych zmienia biznes i stwarza wyzwania w kontekście zaawansowanej analizy generowanych informacji. Big Data to kolejny etap rozwoju w odniesieniu do analityki biznesowej. Pojęcie to definiuje nowe źródła różnorodnych danych o znaczących rozmiarach, których efektywna obsługa przez tradycyjne rozwiązania Business Intelligence bywa kłopotliwa.


Uważam, że analityka biznesowa ma dziś do odegrania ważną rolę zarówno w kontekście biznesowym, jak również na poziomie administracji państwowej. Rozbudowany cyfrowy ekosystem wymaga bowiem bezpieczeństwa i rozwiązań, które pomogą uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące ochrony własności intelektualnej przed cyberatakami oraz tego, w jaki sposób rządy państw mogą zaoszczędzić miliardy USD, znajdując metodę na zmniejszenie wydatków i uszczelnienie systemu przed odpływem środków finansowych pochodzących z podatków – podkreśla Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.


Narzędzia wykorzystujące analizę Big Data pozwalają skutecznie wesprzeć proces identyfikacji podmiotów, które dokonują wyłudzeń podatkowych. Rozwiązania tego typu umożliwiają niemal natychmiastowe wykrycie nieprawidłowości dzięki mechanizmom wychwytującym anomalia w działaniach takich organizacji.
W Polsce według różnych szacunków luka VAT, czyli straty budżetu państwa na wyłudzonym podatku, może sięgać 40-50 mld zł rocznie, natomiast według doniesień resortu finansów szacunkowa suma fikcyjnego eksportu w obrocie elektroniką wyniosła 20 mld zł w ciągu 2,5 roku. Przykład ten pokazuje skalę problemu – podkreśla Paweł Bociąga.


Narzędzia do analizy danych są także niezbędne w obszarze inwestygacji śledczej czy w przypadku zwalczania terroryzmu. Zaawansowana analityka pozwala dogłębnie zrozumieć zjawiska zachodzące w organizacji i w jej otoczeniu, w oparciu o informacje  zawarte w systemach komputerowych. Praca z wykorzystaniem jedynie arkusza kalkulacyjnego już dawno odeszła do lamusa. Dysponujemy bowiem  ogromem danych niestrukturalnych, takich jak zdjęcia na Facebooku czy wpisy na Instagramie. Przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań, które poradzą sobie z masą różnorodnych danych. A zatem tradycyjny system bazodanowy z pewnością już nie wystarczy – mówi Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.


Powszechnie używane narzędzia z zakresu analityki biznesowej są często mało elastyczne lub zbyt złożone do codziennego wykorzystania w procesach biznesowych. Innym przykładem braku elastyczności wykorzystania w bieżących procesach biznesowych są systemy ERP, dzięki którym można przeanalizować dostawy, produkcję czy zamówienia. Niestety na tej podstawie nie uda się zbadać funkcjonowania całej organizacji. Mamy tu do czynienia ze słabszą stroną analityki w ujęciu tradycyjnym. Dlatego z dużym uznaniem i satysfakcją przyglądam się rozwiązaniom polskiej spółki PiLab, której Symmetry jest wyłącznym partnerem w Polsce.Otóż twórcy technologii PiLab podeszli do zagadnienia w sposób holistyczny, określając, w jaki sposób dane w konkretnym miejscu aplikacji mogą wiązać się z jakąś informacją w czyimś arkuszu kalkulacyjnym. Innymi słowy PiLab/BI zbiera dane wszelkiego typu ze wszystkich systemów IT, takich jak ERP, CRM oraz z arkuszy kalkulacyjnych każdego pracownika. Powiązanie tych informacji może dać firmom szereg korzyści.
Platforma analityczna PiLab Data Walk umożliwia łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w jednym środowisku analitycznym pozwalającym na ich szybką analizę w postaci zwizualizowanej. Narzędzie to jest wykorzystywane przez użytkowników biznesowych między innymi do szybkiego projektowania nowych analiz, testowania dowolnych hipotez analitycznych, weryfikacji powiązań i relacji (osobowych, kapitałowych, geodemograficznych, czasowych) pomiędzy różnorodnymi obiektami (osobami, podmiotami, przedmiotami), budowania środowisk alarmowych wraz z wielowymiarowym scoringiem, szybkiego wyszukiwania wszystkich dostępnych informacji  o osobach, przedmiotach oraz zdarzeniach Law Enforcement.

Technologia PiLab/BI rozwiązuje skomplikowane kwestie dzięki wyszukiwaniu i analizowaniu powiązań między różnymi systemami i zbiorami danych. Fenomen tego rozwiązania polega na tym, że jest ono skoncentrowane na powiązaniach a dokładnie na identyfikowaniu i analizowaniu połączeń. Wielcy gracze rynkowi jak Google, Facebook czy LinkedIn bazują właśnie na możliwościach, jakie dają im powiązania. Firma Google stworzyła silną markę wokół dobrego wyszukiwania, co było możliwe dzięki algorytmowi Larry’ego Page’a, czyli Page Rank. Powiązania są fundamentem tego, w czym Google jest dobry, natomiast technologia PiLab odzwierciedla to zjawisko w świecie analityki poprzez wyszukiwanie i analizowanie powiązań. Dzięki PiLab/BI, firmy mogą surfować po swoich danych niczym w Internecie, łatwo odnajdując i analizując połączenia pomiędzy różnymi zbiorami w celu poprawy efektywności biznesu, optymalizacji procesów produkcji czy zapewnienia bezpieczeństwa.


Narzędzia PiLab/BI umożliwiają prostą i skuteczną analizę danych pochodzących ze wszelkich źródeł oraz zrozumienie powiązań między danymi i wyciąganie na tej podstawie wniosków, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Dużą zaletą rozwiązania jest łatwość użytkowania w kontekście analizowania i rozumienia danych, przeglądania i wyszukiwania pojedynczych informacji oraz szybkości uzyskiwania wyników. Specyfika produktu PiLab sprawia, że mogą z niego korzystać nie tylko specjaliści, ale większa grupa użytkowników nie mająca eksperckiej wiedzy z zakresu technologii. Jest to zasługą optymalnego poziomu prostoty rozwiązania.


Warto podkreślić, że technologia Pilab skutecznie rozwiązuje problemy, które wymagają prześledzenia siatki powiązań. Funkcja ta idealnie sprawdza się w wykrywaniu defraudacji. Bez wątpienia jest to poważny problem, który generuje w skali światowej koszty rzędu miliardów USD rocznie. Zalety tego rozwiązania, pozwalającego utrzymać ten proceder w ryzach, z pewnością docenią banki, instytucje finansowe, a także handel. Ujawnienie defraudacji jest złożonym procesem. Wymaga bowiem skorelowania ze sobą wielu danych z różnych źródeł. Zwykle w takim „przedsięwzięciu” uczestniczy dużo osób, które podejmują wiele czynności – przemieszczają się, prowadzą rozmowy telefoniczne czy on-line co pokazuje skalę zjawiska. Funkcje PiLab pozwalają również zarządzać ryzykiem i analizować przyczyny. Jeśli mamy do czynienia z awarią produktu, wówczas producent może przeanalizować historię usterki, by w ten sposób znaleźć jej przyczynę. Co więcej, technologia ta posiada zdolność łączenie autonomicznych danych pochodzących z fuzji i przejęć. Pozwala bowiem wydobyć jak największą wartość z danych rozproszonych w różnych silosach. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dochodzi do fuzji lub przejęcia i zachodzi konieczne jest połączenie danych w jednej skonsolidowanej przestrzeni.


PiLab/BI rozwiązuje skomplikowane problemy związane z relacjami pomiędzy danymi, szczególnie w takich obszarach jak: detekcja defraudacji, zarządzanie ryzykiem, czy analiza procesów i przyczyn zdarzeń. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji o większym ciężarze gatunkowym. Oczywiście część procesów uda się zrealizować przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi, jednak zajmie to więcej czasu, będzie bardziej skomplikowane i nie przyniesie tak dobrych rezultatów – komentuje Paweł Bociąga.


Warto również podkreślić, że oprogramowanie jest niezmienne i niezależne od rodzaju problemu jaki ma rozwiązać. Zmieniają się wymagania, które są adresowane niemal natychmiast, natomiast kod rozwiązania pozostaje bez zmian. Jeśli zaistnieje potrzeba dostosowania rozwiązania łącząca się z dodaniem nowego źródła danych wówczas proces ten odbywa się w sposób niezauważalny dla klienta, bez wpływu na ciągłość działania biznesu.


Jako ciekawostkę podam, że do tej pory na polskim rynku nie pojawił się faktyczny konkurent dla produktu PiLab. Technologia ta służy bowiem do rozwiązywania innego rodzaju problemów niż tradycyjny system analityki biznesowej. Organizacją o zbliżonym profilu działania do PiLab jest amerykański Palantir Technologies. Jest to firma o miliardowych obrotach, która zbudowała dla siebie niszową i stabilną przestrzeń działania, dostarczając rozwiązania amerykańskiemu rządowi i spółkom giełdowym. Z potencjału technologii Palantir korzystali Marines w Afganistanie do przewidywania powstańczych ataków oraz służby śledzące meksykańskie kartele narkotykowe - komentuje Paweł Bociąga.


Na pewno zmiana sposobu w jaki systemy BI rozwiązują zaawansowane zagadnienia w firmach jest potrzebna. Wykonanie detekcji defraudacji przy wykorzystaniu statycznych raportów czy wizualizacji danych, które nie mają zaawansowanych połączeń pomiędzy różnymi źródłami wydaje się mocno utrudnionym zadaniem.


PiLab koncentruje się na tej części Business Intelligence, która dotyczy analizy połączeń. Jest to segment o znaczącym potencjale, który w Europie nie został w pełni zagospodarowany i z pewnością czeka nas na tym polu znaczące ożywienie. PiLab jest pionierem tego typu podejścia na polskim rynku i sądzę, że zainteresowanie technologią tego typu będzie się nasilać zarówno w środowisku biznesowym, jak również w sektorze publicznym – mówi Paweł Bociąga.


Rozwiązania PiLab dostępne są w ofercie Symmetry. - Jesteśmy jedynym partnerem firmy PiLab w Polsce w obszarze analizy, wdrożenia i utrzymania zaimplementowanych rozwiązań. W ramach współpracy z PiLab budujemy własne rozwiązania analityczne z zakresu Big Data, Data Warehouse, Business Intelligence oraz platformę będącą spójnym systemem monitorowania wszystkich zasobów takich jak: stacje robocze, sieć, obszar platform przewarzania i składowania (SAN) oraz aplikacje – podkreśla Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X