06.04.2016

Infrastruktura IT pod lupą

Istotną rolę w kontekście  Business Continuity odgrywa monitorowanie infrastruktury informatycznej. Nowa generacja rozwiązań oprócz bieżącej kontroli systemów, zapewnia zaawansowaną analizę środowiska IT. Nowoczesne narzędzia umożliwiają także tworzenie prognoz oraz podejmowanie proaktywnych czynności poprawiających jakość infrastruktury – podkreśla Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry w rozmowie z IT Resellerem".


 
W jaki sposób oferta Symmetry adresuje wyzwania firm w obszarze monitorowania infrastruktury?
Portfolio usług Symmetry obejmuje audyt oraz monitoring infrastruktury serwerowej, sieciowej, pamięci masowych, systemów składowania danych i backupu. Tworzymy rozwiązania w oparciu o produkty wiodących dostawców technologii informatycznych, takich jak m.in.: EMC czy HPE oraz niszowych producentów, jak na przykład Virtual Instruments (VI), którego jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce. Jako ciekawostkę podam, że koncern ten oferuje unikalny produkt do monitorowania środowiska SAN w czasie rzeczywistym, sięgającego do poziomu połączenia światłowodowego.

Co wyróżnia produkt Virtual Instruments?
Platforma analityczna VirtualWisdom4.3 jest obecnie jedynym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym kontrolowanie środowiska SAN na poziomie sieci światłowodowej w czasie rzeczywistym. Pozwala monitorować środowiska heterogeniczne zarówno fizyczne, jak i wirtualne. Aktualna wersja rozwiązania wspiera platformy wirtualizacyjne takie jak VMware vSphere, IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V i zapewnia administratorom pełny wgląd w zasoby wirtualne i fizyczne. Technologia VI została zaimplementowana w ponad 350 największych organizacjach na świecie. W Polsce WirtualVisdom czeka na swój debiut wdrożeniowy.

Dlaczego polskie firmy powinny się zainteresować tą technologią?
To rozwiązanie jest przeznaczone głównie dla organizacji z sektora enterprise, dla których krytyczne znaczenie ma optymalne skrócenie czasu analizy, diagnozy i rozwiązania problemu w środowisku SAN. Narzędzie ma szereg unikalnych funkcji, których walory z pewnością doceni zarówno kadra kierownicza, kierownicy liniowi, jak również administratorzy aplikacji. Niemniej jednak uważam, że głównym czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie tą technologią jest pojawienie się macierzy flashowych co sprawia, że infrastruktura musi być odpowiednio dostrojona, aby zapewnić obsługę wysokiej ilości IOPS generowanych przez macierze tego typu. Dzięki platformie VI można uniknąć sytuacji, w której zastosowanie macierzy flashowej przy niskiej wydajności, uniemożliwi wykorzystanie jej potencjału.

Aby skutecznie monitorować infrastrukturę w obszarze zabezpieczenia danych, z jakich narzędzi można skorzystać?
Na uwagę zasługują technologie przeznaczone do zaawansowanej analizy obszaru ochrony danych. Ich funkcje pozwalają zarówno wykrywać aktualne, jak również przewidywać potencjalne zagrożenia w obszarach mających wpływ na funkcjonowania środowiska zabezpieczenia danych. Korzystając z opcji monitorowania, automatycznej analizy i raportowania całej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz procesów replikacji, platform przechowywania danych, aplikacji korporacyjnych i środowisk wirtualnych, firmy mogą efektywniej zarządzać poziomem usług przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych. Walory te łączy w sobie rozwiązanie EMC Data Protection Advisor.  Warto podkreślić, iż DPA współpracuje z najpopularniejszymi systemami do tworzenia kopii zapasowych. DPA wykorzystywany jest do raportowania z ponad 280 predefiniowanymi raportami dotyczącymi backupów, SLA, rozliczania między działami, firmami, analizy ryzyka i problemów w zakresie ochrony danych. Produkt ten jest obecnie jednym z  najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu.

W jaki sposób monitorować złożone środowiska obejmujące produkty różnych producentów?
Obserwuje się rosnące zainteresowanie rozwiązaniami typu Software Defined, wykorzystywanymi do budowy infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwiają zarządzanie zróżnicowanym środowiskiem. Będąc przy tematyce monitorowania infrastruktury, w nurt Software Defined wpisuje się rozwiązanie EMC ViPR SRM. Gwarantuje ono maksymalną przejrzystość złożonych środowisk obejmujących produkty różnych producentów. Technologia ta zapewnia kompleksowe zarządzanie zasobami pamięci, dokładny przegląd środowiska sprzętowego, a także oprogramowania serwerowego, wspierając tym samym elastyczne przejście z platformy drugiej generacji do trzeciej opartej na oprogramowaniu. Narzędzie to pozwala także na analizę konfiguracji dla tradycyjnych i zdefiniowanych programowo środowisk. Atutem technologii jest również fakt, iż znacząco usprawnia zarządzanie niemal każdym środowiskiem, począwszy od klastrów opartych na macierzach, a skończywszy na złożonych i wysoce rozbudowanych infrastrukturach IT.

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X