10.12.2017

Nowa generacja VirtualWisdom już dostępna


Virtual Instruments, lider w dziedzinie zarządzania wydajnością infrastruktury zorientowanej na aplikacje (IPM), wprowadził na rynek nową przełomową wersję VirtualWisdom - kompleksowej platformy do monitorowania i analizy wydajności infrastruktury. Wizualizując infrastrukturę w kontekście aplikacji, VirtualWisdom umożliwia organizacjom przyspieszenie transformacji cyfrowej, poprawę sprawności biznesowej i proaktywne zarządzanie kosztami oraz wydajnością centrów danych w przedsiębiorstwach.

 

Nowoczesne centrum danych poprawia zwinność organizacji i dostarcza skalowalną i solidną podstawę dla biznesowych aplikacji krytycznych. Jednak w praktyce skalowalność i złożoność tego wysoce zwirtualizowanego  środowiska bazującego na rozwiązaniach wielu dostawców znacznie wykracza poza standardowe spektrum percepcji. Aby sprostać temu wyzwaniu, przedsiębiorstwa wdrażają różne narzędzia do monitorowania, ale większość z nich to „patchworkowe”, silosowe rozwiązania, które zapewniają jednie ograniczoną widoczność różnych składników bazowej infrastruktury.

 

Z uwagi na fakt, że narzędzia monitorujące nie są w stanie rozpoznać, w jaki sposób aplikacje odnoszą się do infrastruktury, jak również oszacować ich wartości biznesowej, menedżerowie LOB nie są w stanie ustalić  w ramach zespołów zajmującymi się infrastrukturą, w jaki sposób proaktywnie zapewniać wydajność aplikacji, kontrolować koszty i zmniejszać ryzyko w stale ewoluujących centrach danych .

 

 

Nowa wersja VirtualWisdom odkrywa i mapuje aplikacje do infrastruktury, rozpoznaje ich  rangę krytyczności dla biznesu i stale analizuje, w jaki sposób zachowanie aplikacji wpływa na infrastrukturę. Zastosowanie mają analizy self-learning, aby pomóc menedżerom IT w uniknięciu lub rozwiązaniu problemów. Umożliwia to przedsiębiorstwom zapewnienie wydajności oraz SLA dla kluczowych interesariuszy w organizacji, w tym właścicieli aplikacji, właścicieli LOB i zespołów operacyjnych IT. Najnowsza wersja VirtualWisdom pomaga przedsiębiorstwom w osiągnięciu istotnych parametrów SLA dzięki trzem kluczowym funkcjom: Application Service Assurance, Workload i Capacity Optimization, Problem Resolution i Avoidance .

 

Aby zrealizować koncepcję nowoczesnego centrum przetwarzania danych, przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązania, które umożliwia monitorowanie infrastruktury z punktu widzenia aplikacji i właśnie takie podejście realizuje nowa generacja VirtualWisdom. Wizualizując infrastrukturę w kontekście aplikacji i analizując, w jaki sposób aplikacje oddziałują na infrastrukturę, VirtualWisdom pomaga przedsiębiorstwom przyspieszyć transformację cyfrową, poprawić sprawność działania i proaktywnie zarządzać kosztami oraz wydajnością centrów danych.

 

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X