12.04.2016

Nowa wersja VirtualWisdom 4.4


Firma Virtual Instruments (VI), której Symmetry jest wyłącznym partnerem w Polsce, wprowadziła na rynek nową wersję oprogramowania do zarządzania wydajnością infrastruktury - VirtualWisdom 4.4. Produkt ten jest obecnie jedynym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie środowiska SAN w czasie rzeczywistym, sięgającym do poziomu połączenia światłowodowego.


Koncern VI ogłosił niedawno fuzję z firmą Load Dynamix, liderem w dziedzinie rozwiązań do analityki wydajność pamięci masowej. W efekcie oferta nowego podmiotu zawiera kompleksowe portfolio produktów do analityki wydajności infrastruktury, dającej pełen wgląd w środowiska fizyczne, wirtualne i chmurowe. Aktualizacja oprogramowania VirtualWisdom stanowi odzwierciedlenie nowej wizji producenta ukierunkowanej na dostarczanie klientom rozwiązań zapewniających proaktywne zarządzanie, redukcję kosztów oraz wyższą wydajność w obrębie coraz bardziej złożonych środowisk IT.

Kolejna już edycja oprogramowania (4.4) oferuje nowe funkcje do analizy, udoskonaloną wersję urządzeń typu appliance, jak również ulepszoną opcję raportowania i notyfikacji.

Poniżej lista nowości wprowadzonych w VirtualWisdom 4.4:
  • Nowe narzędzie analityczne: Seasonal Trend Advisor – funkcja ta rozpoznaje i analizuje okresowe prognozy, niezależnie od tego czy są onegodzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne czy roczne. Użytkownicy mogą definiować wielowymiarowe kryteria śledzenia trendów i są w stanie na bieżąco modyfikować ich parametry, aby zaadresować aktualne zapotrzebowanie na żądane informacje.
  • Nowe narzędzie analityczne: VM Deployment Advisor – wskazuje optymalną implementację hostów i klastrów maszyn wirtualnych, w celu dostrojenia wydajności i odpowiedniego balansu w środowiskach produkcyjnych.
  • Nowy sprzęt - 4220 Platform Appliance: kolekcjonuje, koreluje i analizuje więcej danych w zdecydowanie krótszym czasie i w sposób bardziejdokładny aniżeli jakiekolwiek inne rozwiązanie do monitoringu. Skala usprawnień oraz wydajność nowej platformy pozwala użytkownikom na efektywne zarządzanie i raportowanie wśrodowiskach nawet o 50% większych niż miało to miejsce w poprzednim modelu.
  • Nowe funkcje modułów raportów i powiadomień - najlepsze praktyki branżowe osadzone na wstępnie skonfigurowanych szablonach raportów, w połączeniu z raportami planowanymi zwiększają korzyści wykorzystywania VirtualWisdom w środowiskach IT. Strony decyzyjne otrzymują kontekstowe raporty kluczowe dla proaktywnego zarządzania, efektywnej współpracy oraz podejmowania decyzji.
  • Integracja ServiceNow – dwutorowa integracja i dwukierunkowa synchronizacja ma miejsce w sytuacji kiedy incydenty są otwierane i zamykane oraz w trakcie cyklu życia całego zdarzenia włącznie z jego aktualizacjami i rejestrowanymi zmianami.
  • Eksport danych do narzędzia Load DynamiX Enterprise - metryki obciążenia VirtualWisdom I / O mogą być eksportowane do platformy Load DynamiX Enterprise w celu analizy, modelowania i generowania obciążenia pamięci masowych.

- Przedsiębiorstwa doświadczają ciągłej ewolucji standardów w obszarze wydajności.  VirtualWisdom4.4 stanowi punkt zwrotny w proaktywnym i przewidywalnym zarządzaniu wydajnością infrastruktury. Nasze rozwiązanie całkowicie zmienia relację między klientami a dostawcami IT i daje specjalistom IT możliwość przyspieszenia transformacji infrastruktury wspierającej ich krytyczne aplikacje biznesowe - powiedział John Gentry , CTO Virtual Instruments.

Platforma analityczna VirtualWisdom jest przeznaczona głównie dla organizacji z sektora enterprise, dla których krytyczne znaczenie ma optymalne skrócenie czasu analizy, diagnozy i rozwiązania problemu w środowisku SAN. Narzędzie ma szereg unikalnych funkcji, których walory z pewnością doceni zarówno kadra kierownicza, kierownicy liniowi, jak również administratorzy aplikacji. Niemniej jednak głównym czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie tą technologią jest pojawienie się macierzy flashowych, co sprawia, że infrastruktura musi być odpowiednio dostrojona, aby zapewnić obsługę wysokiej ilości IOPS generowanych przez macierze tego typu. Dzięki platformie VI można uniknąć sytuacji, w której zastosowanie macierzy flashowej przy niskiej wydajności komponentów pośredniczących w komunikacji, uniemożliwi wykorzystanie jej potencjału.

Warto podkreślić, że rozwiązanie wspiera platformy wirtualizacyjne takie jak VMware vSphere, IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V i zapewnia administratorom pełny wgląd w zasoby wirtualne i fizyczne. Technologia VI została zaimplementowana w ponad 350 największych organizacjach na świecie.


Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X