30.05.2017

Symmetry rozwija kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa


Z przyjemnością informujemy, iż pula posiadanych przez Symmetry certyfikatów powiększyła się o kolejny dokument potwierdzający naszą wiedzę w obszarze technologii Cyberbit. Spółka pozyskała tym samym nowe kompetencje w zakresie analizy i wykrywania cyberzagrożeń dla systemów SCADA, a także wykrywania i reagowania na ataki w zakresie urządzeń końcowych oraz platformy zarządzania SOC. Są to kompleksowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka i wartości oraz firm mających aplikacje o znaczeniu krytycznym. Beneficjentami technologii Cyberbit są także organizacje wojskowe i agencje rządowe.


W ostatnim czasie wielu producentów oprogramowania typu Firewall zwróciło uwagę na kwestię ochrony SCADA w oparciu o odizolowanie sieci przemysłowej od sieci produkcyjnej. Mając na uwadze specyfikę sieci przemysłowych oraz fakt, że są w użyciu od wielu lat, nowe systemy obrony nie wspierają starszych interfejsów szeregowych, takich, jak RS232. Istnieje też wiele źródeł ataków na systemy SCADA, które nie wykorzystują styku sieci komputerowej z przemysłową.


Współczesne potrzeby firm w obszarze cyberbezpieczeństwa doskonale adresuje rozwiązanie firmy Cyberbit dla sieci SCADA (AnD SCADA), zapewniając podgląd i ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami sieci przemysłowych. Produkt ten obsługuje szeroką gamę protokołów dla niezależnego podglądu aktywności w sieci ICS. Dodatkowo istnieje możliwość bezproblemowego dodania wsparcia dla dowolnego protokołu przemysłowego. Technologia zapewnia śledzenie ruchu w sieci i generuje alerty w czasie rzeczywistym dla każdego ruchu. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej zaawansowane w porównaniu do standardowo używanych produktów, których specyfika polega na istnieniu skonfigurowanej polityki (biała lista) lub poleceniach powodujących jej szkodliwą aktywność (czarna lista).

Z kolei Cyberbit Endpoint Detection & Response (Cyberbit EDR) zapewnia szybką i wydajną ochronę urządzeń końcowych, prezentując nowe podejście do wykrywania i reagowania na zaawansowane zagrożenia na poziomie urządzeń końcowych. Rozwiązanie bazuje na silniku detekcji hybrydowej, która łączy analizę behawioralną z mechanizmem nauki algorytmów, wykorzystujących modelowanie statystyczne w celu określenia nieprawidłowego działania. Podejście hybrydowe, będące unikalną cechą Cyberbit EDR, idealnie sprawdza się w zakresie wykrywania szerokiego spektrum szkodliwych działań, w tym zagrożeń, które nigdy wcześniej nie zostały zidentyfikowane. Ponadto rozwiązanie posiada zdolność rozróżniania standardowych aktywności od działań noszących znamiona ataku. W rezultacie minimalizuje fałszywe alarmy i zapewnia wysoką jakość i skuteczność na ścieżce detekcji zagrożeń.


Ponadto Cyberbit EDR zapewnia analizę wieloetapową - począwszy od urządzenia końcowego po repozytorium Big Data. Takie podejście przyspiesza wykrywanie zagrożeń - zarówno na hoście, jak i w całej sieci, a także usprawnia reakcję oraz prewencję. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, które koncentrują się zarówno na wykrywaniu, jak również na śledzeniu / kryminalistyce, Cyberbit EDR jest unikalnym narzędziem ułatwiającym reakcję na zagrożenia w pełnym cyklu życia odpowiedzi począwszy od detekcji poprzez działania śledcze w czasie rzeczywistym oraz proaktywne „polowanie” i reakcję. Wizualny interfejs użytkownika upraszcza i przyspiesza złożone inwestygacje oraz realizację odpowiedzi.


Odpowiedzią na problemy firm borykających się wielopłaszczyznowymi naruszeniami bezpieczeństwa oraz w obliczu nikłej skuteczności funkcji zarządzania incydentami i zdarzeniami (SIEM) w zakresie  zabezpieczeń skutecznie sprawdza się Platforma Zarządzania SOC. Zamyka bowiem zwiększającą się lukę pomiędzy dzisiejszymi wyrafinowanymi, ciągłymi cyberatakami, a ograniczonymi możliwościami zapobiegania w obecnych systemach monitorowania i bezpieczeństwa. Platforma Zarządzania SOC 3D wspiera systemy SIEM i urządzenia zabezpieczające w celu skrócenia czasu postępowania i reagowania na ataki w sieci,  poprawiając tym samym efektywność procesu reagowania. Umożliwia to bardziej dokładny proces łagodzenia skutków i reagowania na zagrożenia cybernetyczne. Platforma Zarządzania SOC 3D zapewnia wieloorganizacyjną, jednolite narzędzie do ciągłego zarządzania działaniami związanymi z bezpieczeństwem sieciowym, a jednocześnie automatyzuje szeroki zakres działań. Ponadto Platforma Zarządzania SOC 3D jest zintegrowana z popularnymi systemami SIEM i innymi aplikacjami zabezpieczającymi w celu zapewnienia integracyjnej wizualizacji incydentów, zagrożeń i środowiska operacyjnego.


Warto podkreślić, że platforma szkoleniowa Cyberbit Range należy do najbardziej zaawansowanych narzędzi przeznaczonych do celów edukacyjnych, symulacyjnych i testowych. Wspiera ośrodki szkoleniowe w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji, wykorzystując doświadczenie firmy macierzystej firmy Cyberbit - Elbit Systems, wiodącego dostawcy narzędzi do symulacji wojskowej. Oferta szkoleniowa Cyberbit daje liderom biznesu i analitykom bezpieczeństwa hiper-realistyczne środowisko wirtualnego treningu wraz ze złożoną symulacją incydentu, ogromną biblioteką scenariuszy ataku i narzędzi szkoleniowych nowej generacji. Kompleksowy ekosystem organizacyjny pozwala na wykonanie rzeczywistych symulacji zagrożeń i ruchu na wielu typach sieci. Pomaga to menedżerom egzekwować najlepsze praktyki i podejmować dobre decyzje oparte na aktywności sieci, natomiast nalitycy i menedżerowie ds. bezpieczeństwa otrzymują praktyczną wiedzę na temat współpracy oraz podejścia do różnych typów ataków.Informacje na temat firmy Cyberbit
Cyberbit oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka i wartości oraz firm mających aplikacje o znaczeniu krytycznym. Ponadto beneficjentami technologii Cyberbit są organizacje wojskowych, a także agencje rządowe. Portfel firmy zapewnia kompletny zestaw produktów do wykrywania i łagodzenia ataków w nowym, zaawansowanym krajobrazie zagrożeń, pomagając organizacjom w rozwiązywaniu związanych z nimi wyzwań operacyjnych. Portfolio Cyberbit obejmuje unikalne narzędzia detekcji  i reagowania dla urządzeń końcowych  (EDR), bezpieczeństwo i ciągłość działania sieci SCADA, platformę reagowania na incydenty związane z ochroną danych oraz szkolenia adresowane do specjalistów z obszaru bezpieczeństwa. Produkty firmy Cyberbit są często wybierane przez organizacje przemysłowe na całym świecie w celu optymalnej ochrony sieci. CYBERBIT jest spółką w 100% zależną od Elbit Systems Ltd. (NASDAQ and TASE: ESLT).

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X