17.10.2017

Waterfall Unidirectional Security Gateway


Absolutna ochrona przemysłowych systemów sterowania i sieci operacyjnych przed atakami zewnętrznymi.Waterfall Security od 2007 roku koncentruje się na ochronie infrastruktury krytycznej oraz przemysłowych systemów sterowania przed cyberatakami, stając się wiodącym dostawcom rozwiązań w obszarze systemów (ICS). Technologia Waterfall Security umożliwia bezpieczną i niezawodną integrację IT/OT, zdalny monitoring i diagnostykę oraz zaawansowane usługi w chmurze.


W ciągu ostatnich 30 lat połączenie przemysłowych systemów sterowania z siecią internetową oraz informatyczną stało się istotną częścią działalności biznesowej. W efekcie zapewnia to wiele korzyści inżynierom z sektora przemysłowego, jak również biznesowi, dając widoczność w czasie rzeczywistym w systemach informatycznych, w tym produkcyjnych. Wschodząca fala  Internetu rzeczy (IIoT) w sektorze przemysłowym, stanowi zapowiedź rozwoju oraz wzrostu wydajności systemów wykorzystywanych w tej branży.

Jednakże wzajemne powiązania wielu urządzeń znacznie zwiększają przestrzeń dla potencjalnych ataków i przestępstw cybernetycznych, podnosząc jednocześnie „wrażliwość” obszarów przemysłowych na ataki.  Od pewnego czasu obserwuje się gwałtowny wzrost zarówno w zakresie klasy napastników, jak również ich  motywacji do podejmowania cyber-przestęopstw. Nowoczesne ataki mają na celu zakłócenie produkcji, powodowanie przestojów, żądań ransomware’owych, uszkodzenie sprzętu, narażenie reputacji firmy oraz generowanie istotnych zagrożeń dla życia ludzkiego.


Najlepsze rozwiązania w obszarze zabezpieczania systemów ICS


Waterfall tworzy jednokierunkowe technologie standaryzujące rozwiązania cyber-bezpieczeństwa we wszystkich systemach sterowania przemysłowego oraz w infrastrukturze krytycznej. Rozwiązania Waterfall w pełni odpowiadają rekomendacjom agencji regulacyjnych i rządowych, oto kilka przykładów:

  • Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) NCCIC / ICS-CERT zaleca jednokierunkowe technologie zapewniające maksymalną ochronę przed cyberatakami
  • Standardy The North American Electric Reliability Corporation (NERC) CIP V5 zalecają stosowanie jednokierunkowej technologiiKrajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ANSSI) we Francji wymaga jednokierunkowej technologii w zakresie bezpieczeństwa działającej przy użyciu sprzętuNowy standard N290.7-14 w Kanadzie wymaga użycia jednokierunkowej technologii w celu ochrony najważniejszych krytycznych elementów niezbędnych w programie Cyber
  • Departament Transportu Wielkiej Brytanii wydał wskazówki mówiące o tym, że systemy sygnalizacji w sieciach kolejowych powinny zawierać technologie jednokierunkowe

Tradycyjne rozwiązania z zakresu cyber-bezpieczeństwa nie zapewniają odpowiedniej ochrony przemysłowym systemom sterowania. Ponadto standardowe technologie zabezpieczeń IT, takie jak firewall, zabezpieczenia przed włamaniami czy szyfrowanie obiecują ochronę, jednak rozwiązania te zostały zaprojektowane w celu zabezpieczenia wirtualnych zasobów oraz aktywu, jakim są informacje, przy czym nie zapewniają bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury fizycznej, maszyn i osób, które je obsługują. Bezpieczeństwo zapewniane przez te rozwiązania bazuje na oprogramowaniu i logice. Część spośród dostępnego oprogramowania obarczona jest ryzykiem błędu.  Luki w zabezpieczeniach, które mogą być niewłaściwie wykorzystane i błędnie skonfigurowane umożliwiają atakującym dostęp do sieci, a tym samym powodowanie istotnych szkód. Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, a w szczególności zapory ogniowe, nie sprawdzają się, gdy są wykorzystywane do ochrony fizycznych zasobów, takich jak maszyny czy procesy fizyczne przeciwko atakom sabotażowym lub zdalnym.


Waterfall Unidirectional Security Gateway.

Innowacyjne podejście do cyber-bezpieczeństwa w obszarze infrastruktury krytycznej i przemysłowych systemów sterowania.


Misją Waterfall Security jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki branże chronią swoje fizyczne zasoby i procesy przed atakami cybernetycznymi. Dzięki opatentowanej technologii jednokierunkowej wbudowanej w każdy produkt z portfolio firmy,  klienci mogą zrównoważyć potrzeby biznesowe i operacyjne z wymaganym poziomem bezpieczeństwa cybernetycznego. W efekcie oczekiwania biznesowe są spełnione, a procesy operacyjne przebiegają w bezpieczniejszym środowisku, bez ryzyka zdalnego ataku i propagacji złośliwego oprogramowania z połączeń zewnętrznych zabezpieczonych technologią Waterfall.

Flagowy produkt Waterfall Unidirectional Security Gateway zastępuje tradycyjny firewall w środowiskach sieci przemysłowych, zapewniając absolutną ochronę systemom sterowania i sieciom operacyjnym przed atakami pochodzącymi z sieci zewnętrznych. Rozwiązanie tworzy nieprzenikalną, fizyczną barierę, eliminującą możliwość zewnętrznych ataków on-line, których celem jest dotarcie do środowiska przemysłowego. Technologia ta pozwala spełnić wszystkich wymagania operacyjne, przy jednoczesnym utrzymaniu sieci przemysłowej pod kontrolą oraz separując ją od zdalnych ataków. Rozwiązanie zastępuje zapory sieciowe w obrębie sieci przemysłowej. Rozwiązanie to udaremnia propagowanie wirusów, ataków typu DOS czy błąd ludzki. Agent oprogramowania Waterfall instalowany jest po każdej stronie „bramy”, gromadząc dane w czasie rzeczywistym z serwerów operacyjnych wewnątrz sieci przemysłowej. Implementacja Unidirectional Gateways sprawia że infrastruktura krytyczna i miejsca/jednostki przemysłowe zyskują bezpieczną i niezawodną integrację z IT / OT, dostęp do usług dostawcy i usług w chmurze oraz zdalny monitoring.


Wymierne korzyści biznesowe


W oparciu o szerokie spektrum produktów USG, firma Waterfall oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań w zakresie cyber-bezpieczeństwa spełniające zróżnicowane wymagania biznesowe i operacyjne w wielu branżach. Każde rozwiązanie umożliwia kontynuowanie procesów biznesowych i operacyjnych bez ryzyka zdalnego ataku. Po wyeliminowaniu zdalnie sterowanych ataków, zakłady przemysłowe zyskują na redukcji kosztów na wielu poziomach. Ochrona przed atakami zdalnymi znacznie zmniejsza ryzyko wydatków, reputacji firmy, jak również strat w wymiarze ludzkim oraz w kontekście środowiska naturalnego.

Korzystanie z technologii Waterfall ułatwia przestrzeganie przepisów i najlepszych praktyk, takich jak NERC CIP, NRC, NIST, CFATS, ANSSI i inne. Globalna lista klientów firmy Waterfall obejmuje infrastrukturę krajową, zakłady przemysłowe i produkcyjne, jak również większość segmentów przemysłowych, w tym elektrownie jądrowe i konwencjonalne, platformy przybrzeżne, rafinerie, zakłady produkcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wiele innych branż, które wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że koszty utrzymania technologii Waterfall są zdecydowanie niższe niż jakakolwiek alternatywa.

Waterfall Security jest wiodącym producentem rozwiązań do ochrony infrastruktury krytycznej oraz przemysłowych systemów sterowania przed cyber-atakami. Firma posiada liczne referencje z sektora energetycznego, z energetyką atomową włącznie, gdzie potencjalne ataki hakerskie, oprócz strat finansowych, mogłyby doprowadzić do fizycznej katastrofy.

Technologia Waterfall Security jest dostępna w portfolio Symmetry od września 2017 roku. Nawiązanie współpracy z Waterfall Security wpisuje się w rozwój strategii spółki ukierunkowanej na skuteczną ochronę biznesu firm oraz instytucji w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, których celem stają się coraz częściej przemysłowe systemy sterowania. Oferta Symmetry kompleksowo  adresuje najbardziej złożone wyzwania związane z bezpieczeństwem w cyfrowej rzeczywistości, obejmując między innymi technologie zapewniające szybką i wydajną ochronę urządzeń końcowych i przepływ informacji, rozwiązania służące do inwestygacji śledczej, identyfikacji i ochrony istotnych informacji oraz zaawansowane narzędzia zabezpieczające sieci infrastruktury krytycznej, jak również przemysłowe systemy sterowania ICS. 


W przypadku pytań dotyczących produktów Waterfall Security, zapraszamy do kontaktu.

Symmetry Sp. z o.o.
mobile: +48 22 203 46 00
e-mail: info@symmetry.pl
fax: +48 22 203 46 01
 www.symmetry.pl
Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X