Analityka biznesowa


Analityka biznesowa ma dziś do odegrania ważną rolę zarówno w kontekście biznesowym, jak również na poziomie administracji państwowej. Rozbudowany cyfrowy ekosystem wymaga bezpieczeństwa i rozwiązań, które pomogą uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące ochrony własności intelektualnej przed cyberatakami oraz tego, w jaki sposób rządy państw mogą zaoszczędzić miliardy USD, znajdując metodę na zmniejszenie wydatków.

 

Narzędzia do analizy danych są także niezbędne w obszarze inwestygacji śledczej czy w przypadku zwalczania terroryzmu. Zaawansowana analityka pozwala dogłębnie zrozumieć zjawiska zachodzące w organizacji i w jej otoczeniu, w oparciu o informacje  zawarte w systemach komputerowych. Praca z wykorzystaniem jedynie arkusza kalkulacyjnego już dawno odeszła do lamusa. Przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań, które poradzą sobie z masą różnorodnych danych. A zatem tradycyjny system bazodanowy z pewnością już nie wystarczy. Powszechnie używane narzędzia z zakresu analityki biznesowej są często mało elastyczne lub zbyt złożone do codziennego wykorzystania w procesach biznesowych.


Dlatego proponujemy narzędzie DataWalk, które w sposób holistyczny określa, w jaki sposób dane w konkretnym miejscu aplikacji mogą wiązać się z jakąś informacją w czyimś arkuszu kalkulacyjnym. Innymi słowy DataWalk/BI zbiera dane wszelkiego typu ze wszystkich systemów IT, takich jak ERP, CRM oraz z arkuszy kalkulacyjnych każdego pracownika. Powiązanie tych informacji może dać firmom szereg korzyści. Platforma analityczna Data Walk umożliwia łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w jednym środowisku analitycznym pozwalającym na ich szybką analizę w postaci zwizualizowanej. Narzędzie to jest wykorzystywane przez użytkowników biznesowych między innymi do szybkiego projektowania nowych analiz, testowania dowolnych hipotez analitycznych, weryfikacji powiązań i relacji (osobowych, kapitałowych, geodemograficznych, czasowych) pomiędzy różnorodnymi obiektami (osobami, podmiotami, przedmiotami), budowania środowisk alarmowych wraz z wielowymiarowym scoringiem, szybkiego wyszukiwania wszystkich dostępnych informacji  o osobach, przedmiotach oraz zdarzeniach Law Enforcement. Dzięki DataWalk/BI, firmy mogą surfować po swoich danych niczym w Internecie, łatwo odnajdując i analizując połączenia pomiędzy różnymi zbiorami w celu poprawy efektywności biznesu, optymalizacji procesów produkcji czy zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Narzędzia DataWalk/BI umożliwiają prostą i skuteczną analizę danych pochodzących z wszelkich źródeł oraz zrozumienie powiązań między danymi i wyciąganie na tej podstawie wniosków, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Dużą zaletą rozwiązania jest łatwość użytkowania w kontekście analizowania i rozumienia danych, przeglądania i wyszukiwania pojedynczych informacji oraz szybkości uzyskiwania wyników. Specyfika produktu DataWalk sprawia, że mogą z niego korzystać nie tylko specjaliści, ale większa grupa użytkowników nie mająca eksperckiej wiedzy z zakresu technologii. Jest to zasługą optymalnego poziomu prostoty rozwiązania. Ponadto technologia DataWalk skutecznie rozwiązuje problemy, które wymagają prześledzenia siatki powiązań. Funkcja ta idealnie sprawdza się w wykrywaniu defraudacji. Zalety tego rozwiązania, pozwalającego utrzymać ten proceder w ryzach, z pewnością docenią banki, instytucje finansowe, a także handel.


Funkcje DataWalk pozwalają również zarządzać ryzykiem i analizować przyczyny. Jeśli mamy do czynienia z awarią produktu, wówczas producent może przeanalizować historię usterki, by w ten sposób znaleźć jej przyczynę. Co więcej, technologia ta posiada zdolność łączenie autonomicznych danych pochodzących z fuzji i przejęć. Pozwala bowiem wydobyć jak największą wartość z danych rozproszonych w różnych silosach. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dochodzi do fuzji lub przejęcia i zachodzi konieczne jest połączenie danych w jednej skonsolidowanej przestrzeni. DataWalk/BI rozwiązuje skomplikowane problemy związane z relacjami pomiędzy danymi, szczególnie w takich obszarach jak: detekcja defraudacji, zarządzanie ryzykiem, czy analiza procesów i przyczyn zdarzeń. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji o większym ciężarze gatunkowym. Oczywiście część procesów uda się zrealizować przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi, jednak zajmie to więcej czasu, będzie bardziej skomplikowane i nie przyniesie tak dobrych rezultatów. Warto również podkreślić, że oprogramowanie jest niezmienne i niezależne od rodzaju problemu jaki ma rozwiązać. Zmieniają się wymagania, które są adresowane niemal natychmiast, natomiast kod rozwiązania pozostaje bez zmian. Jeśli zaistnieje potrzeba dostosowania rozwiązania łącząca się z dodaniem nowego źródła danych, wówczas proces ten odbywa się w sposób niezauważalny dla klienta, bez wpływu na ciągłość działania biznesu.


Rozwiązania DataWalk dostępne są w ofercie Symmetry. Jesteśmy jedynym partnerem firmy DataWalk w Polsce w obszarze analizy, wdrożenia i utrzymania zaimplementowanych rozwiązań. W ramach współpracy z DataWalk budujemy własne rozwiązania analityczne z zakresu Big Data, Data Warehouse, Business Intelligence oraz platformę będącą spójnym systemem monitorowania wszystkich zasobów takich jak: stacje robocze, sieć, obszar platform przewarzania i składowania (SAN) oraz aplikacje.

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X