Anti DDoS


Internet stał się popularną platformą usług biznesowych. Służy tworzeniu nowych modeli funkcjonowania firm oraz instytucji i jest ważnym elementem ich strategii działania. Pokazuje to rozwój usług bankowych dostępnych on-line, koncepcja G2C (Goverment to Citizen) czy popularyzowana przez sktor publiczny idea e-goverment. Każda organizacja, a w szczególności ta, w której Internet jest filarem biznesu, musi skutecznie odpierać ataki cyberprzestępców.

 

Ataki z użyciem metody DDoS (ang. Distributed Denial of Service) „rozproszonej odmowy usługi” wymierzone są w słabe punkty oprogramowania. Rezultatem jest zablokowanie użytkownikom dostępu do zasobów z powodu  obciążenia przepustowości oraz infrastruktury sieci (network flood). O wiele groźniejsze są natarcia obejmujące warstwę aplikacyjną AppDos. W tym przypadku następuje niemal całkowity paraliż usług webowych.

 

Sytuacje tego typu porównywalne są do fizycznej awarii infrastruktury IT. Skutki mierzone są utratą przychodów, reputacji i zaufania klientów. Aby minimalizować ryzyko start i chronić ciągłość biznesową, działania anty-DDoS powinny być częścią procedury postępowania w obliczu naruszenia bezpieczeństwa. Wyposażenie firmy w optymalny zestaw środków do walki z atakami DDos wymaga zaangażowania narzędzi proceduralnych i technicznych. Technologie anty – DDos posiadają wielowarstwowe, zautomatyzowane zabezpieczenia na poziomie network flood oraz warstwy aplikacji. Mechanizm chroniący infrastrukturę, serwery, aplikacje przeciwdziała rozpoznawalnym oraz zupełnie nowym rodzajom zagrożeń.

 

Behawioralna analiza sieci chroni przed atakami TCP, UDP, ICMP, IGMP oraz fragmentarycznymi uderzeniami DDoS.  Moduły bezpieczeństwa obejmują systemy odpowiedzialne za rozpoznawanie i filtrowanie zagrożeń. Elastyczna modyfikacja zabezpieczeń umożliwia szybkie wstrzymywanie niepożądanych zdarzeń. Kluczową zaletą technologii anty- DDoS jest fakt, że w chwili ataku podtrzymywane są usługi webowe. Oznacza to, że negatywny wpływ incydentu na prowadzoną działalność biznesową zostaje zniwelowany.


Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X