Monitorowanie i zarządzanie

Monitorowanie i zarządzanie



Implementacja narzędzi do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT pozwala na wcześniejsze zidentyfikowanie niemal 50 % problemów występujących w środowisku informatycznym. Tym samym zmniejsza się ilość awarii oraz sytuacji, w których zostaje przerwana ciągłość działania biznesu. Dzięki temu firmy zyskują stabilne środowisko pracy, generują niższe koszty operacyjne i są w tanie szybko rozwiązywać problemy związane z dostarczanymi usługami.


Monitorowanie polega na konsolidacji i analizie gromadzonych informacji. Na tej podstawie można dokładnie wskazać miejsce wystąpienia  awarii i jednocześnie określić jak konkretne zdarzenie krytyczne wpływa na usługi świadczone przez IT.


Główne zadania systemu monitorującego obejmują:

 • automatyzację procesu monitorowania i raportowania
 • zapewnienie ciągłości i kompleksowości monitorowania
 • konsolidację danych na temat środowiska IT


Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie technologii monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT oraz wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań w tym obszarze.


Odpowiadamy za:

 • stworzenie koncepcji systemu  i dobór optymalnego rozwiązania
 • opracowanie założeń do projektu technicznego klienta
 • opracowanie projektu technicznego
 • instalację i konfigurację system operacyjnego
 • wdrożenie rozwiązania do monitorowania infrastruktury IT
 • zagwarantowanie niezawodność i ciągłość pracy systemów
 • integrację z oprogramowaniem monitorowania różnych dostawców
 • implementację aktualizacji i poprawek
 • opracowanie dokumentacji powdrożeniowej
 • przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i operatorów
 • świadczenie usługi wsparcia technicznego


Korzyści

 • poprawa efektywności procesów biznesowych dzięki proaktywnemu wykrywaniu awarii
 • lepsza utylizacja zasobów IT dzięki automatyzacji standardowych działań operacyjnych i redukcji zaangażowania w usuwanie usterek
 • wzrost efektywności działania procesów IT
 • swobodne zarządzanie dostępnością usług
 • centralne monitorowanie usług IT
 • skróceniu czasu reakcji na zdarzenie / awarię
 • wprowadzenie procedur postępowania w sytuacji wystąpienia awarii
 • gromadzenie, analiza, utrzymywanie i raportowanie danych o dostępności
 • optymalny poziom dostępności dzięki monitorowaniu i raportowaniu jej istotnych elementów
 • zdefiniowanie potrzeb biznesu pod kątem dostępności


Wykorzystywane technologie:

 • Cisco
 • EMC
 • HP
 • IBM (rodzina produktów Tivoli)
 • Ipswitch
 • rozwiązania open source takie jak NAGIOS, Cacti, Zabbix
 • Virtual Instruments






Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X