Opracowanie i wdrożenie planu BC/DR

Opracowanie i wdrożenie planu BC/DR


Wynikiem audytu są raporty zgodności stanu faktycznego ze zdefiniowanym na wstępie wzorcem. Rozpoznanie odchyleń jest równoznaczne z przygotowaniem rekomendacji dotyczących sposobów mitygacji zagrożeń i ryzyk, budowy i  poprawy procedur BCP-Business Continuity Plan  i BPR-Business Recovery Plan.


Rekomendacje z reguły odnoszą się do:

  • poprawy i uzupełnienia składników sprzętu i oprogramowania
  • korekty procesów i sposobu działania

  • szkoleń pracowników

  • poprawy i aktualizacji procedur naprawczych


Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X