Planowanie strategii i architektury środowisk DAS / SAN / NAS

Planowanie strategii i architektury środowisk DAS / SAN / NAS


Planując architekturę środowisk DAS/NAS/SAN trzeba uwzględnić porównywalne funkcje różnych rozwiązań pamięci masowych. Warto mieć także na uwadze fakt stopniowego zanikania granic między SAN i NAS. Wybór jest również uzależniony od funkcjonujących w firmie aplikacji, a także od indywidualnego zapotrzebowania na wydajność i niezawodność.


Gromadzenie i przechowywanie dużej ilości danych może być realizowane na kilka sposobów. Istotnym kryterium wyboru jest wielkość budżetu oraz realne potrzeby firmy. Model klient-serwer jest najprostszą konfiguracją pamięci masowej i występuje głównie w małych firmach. Dane użytkownika zapisywane są na jego komputerze, bądź na serwerze plików poprzez sieć LAN. Takie podejście zapewnia ochronę ważnych informacji jedynie na poziomie podstawowym. Aby dane były w pełni chronione, niezbędne jest stworzenie infrastruktury pamięci masowych przeznaczonej do składowania danych. W zależności od zapotrzebowania na skalowalność, wydajność i niezawodność do wyboru są trzy opcje: DAS, NAS lub SAN.


DAS (Direct Attached Storage)

W przypadku DAS każdy serwer posiada dedykowaną pamięć masową podłączoną bezpośrednio poprzez interfejs SCSI lub FC. Rozwiązanie wyróżnia się łatwością implementacji oraz wysoką wydajnością, ponieważ każdy serwer ma do dyspozycji dedykowany zasób. Jednocześnie DAS charakteryzuje się małą skalowalnością, niską bezawaryjnością oraz wysokim kosztem implementacji. DAS jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które nie planują rozbudowy środowiska IT. Technologia ta sprawdza się w małych infrastrukturach złożonych z kilu serwerów o ściśle określonej pojemności pamięci masowej.


NAS (Network Attached Storage)

Dedykowany serwer NAS udostępnia zasoby pamięci masowych za pośrednictwem sieć IP w oparciu o protokół AppleTalk, NFS, CiFS. Dzięki centralizacji zasobów pamięci masowych udostępnianych wielu serwerom, NAS jest rozwiązaniem ekonomicznym. Zasoby te są bezpośrednio podłączone do serwera NAS z wykorzystaniem interfejsu FC bądź SCSI. Jednocześnie udostępnianie zasobów za pośrednictwem sieci IP pozwala na wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury sieciowej, a tym samym zapewnia zwrot nakładów poniesionych na inwestycję. Co więcej,  centralizacja obniża koszty zarządzania i umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów. Jest to także rozwiązanie gwarantujące  współdzielony dostęp do zasobów pamięci masowych w środowisku heterogenicznym, z wykorzystaniem sieci IP przy racjonalnej kosztowo implementacji. Mimo wielu zalet, NAS posiada również słabe strony. Jedną z nich jest niska skalowalność będąca następstwem współdzielenia dostępu do danych poprzez serwer NAS. Z kolei niska wydajność wynika z ograniczonego dostępu do informacji. Rozwiązanie NAS rekomendowane jest organizacjom wyposażonym w infrastrukturę, gdzie dostęp na poziomie plików jest wystarczający a niezawodność i wydajność nie mają krytycznego znaczenia. Zalety NAS doceniają szczególnie mniejsze firm, które potrzebują prostych i skutecznych rozwiązań do przechowywania danych w postaci plikowej.


SAN (Storage Area Network)

SAN jest rozwiązaniem, w którym kluczową rolę odgrywa przełącznik. Dzięki niemu serwery uzyskują dostęp do pamięci masowych. Do budowy sieci SAN wykorzystuje się protokół Fibre Channel (FC SAN) lub iSCSI (IP SAN). Ilość ścieżek dostępu do danych oraz centralizacja decydują o wysokiej wydajności i niezawodności rozwiązania. Co ważne, istnieje możliwość pełnego zarządzania całą infrastrukturą. Przy wykorzystaniu protokołu FC koszt implementacji SAN jest wysoki. Stosując protokół iSCSI (IP SAN) nakłady finansowe związane z wdrożeniem SAN są znacznie mniejsze. Tam gdzie liczy się wysoka wydajność, niezawodność i nie obowiązują ograniczenia co do ilości pamięci masowych i serwerów największą popularnością cieszy się rozwiązanie SAN.
Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X