Rozwiązania wspierające ciągłość biznesu

Rozwiązania wspierające ciągłość biznesu


Niespodziewane zdarzenia wstrzymujące działania operacyjne firm mogą wywołać poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Sprawdzonym sposobem zabezpieczenia zasobów organizacji przed tego typu incydentami jest Plan Ciągłości Działania. Zawiera on zbiór procedur, które należy niezwłocznie uruchomić w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.


Implementacja polityki wspierającej ciągłość biznesu obejmuje:


Plan Obsługi Katastrofy (Disaster Recovery Plannig) – działania i czynności podejmowane po wystąpieniu katastrofy. Celem jest jak najszybsze przywrócenie działań produkcyjnych firmy. Plan przewiduje także działania, które można podjąć przed wystąpieniem katastrofy i tym samym zminimalizować zidentyfikowane ryzyko.


Plan Przywrócenia Działania Operacyjnego (Business Recovery Planning) – czynności związane z przywróceniem relacji biznesowych z dostawcami, odbiorcami i użytkownikami.


Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Planning) – działania obejmujące przywrócenie pracy firmy po katastrofie w zdefiniowanym wcześniej i zaakceptowanym zakresie.


Działania Symmetry w obszarze wspierania ciągłości biznesu:

  • wsparcie i pomoc w zakresie zagadnień związanych z przywracaniem i ciągłością usług informatycznych
  • implementacja odpowiednich mechanizmów zarządzania ciągłością, aby osiągnąć lub nawet przekroczyć uzgodnione cele w zakresie ciągłości usług
  • analiza i ocena wpływu wszystkich zmian na plany ciągłości usług IT
  • wdrożenie aktywnych działań na rzecz poprawy dostępności usług wszędzie tam, gdzie jest to opłacalne
  • negocjowanie i podpisywanie umów z dostawcami zapewniającymi niezbędny potencjał wykonawczy dla procesów przywracania usług ITCiasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X