Serwis i zarządzanie

Serwis i zarządzanie


Zarządzanie ciągłością działania to wieloetapowy proces obejmujący następujące elementy:

 • zdefiniowanie kluczowych procesów oraz ich zasobów
 • ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Business Impact Analysis (BIA)
 • opracowanie strategii przetrwania
 • reakcja na zdarzenie
 • przygotowanie oraz implementacja planu ciągłości działania
 • testowanie i utrzymanie planu ciągłości działania
 • komunikacja kryzysowa: wewnętrzna i zewnętrzna
 • koordynacja działań ze służbami publicznymi i instytucjami nadzorczymi


Początkowy etap działań koncentruje się na właściwym zdefiniowaniu procesów biznesowych i powiązanych z nimi zasobów. Analizowane są także wszelkie zagrożenia dla których przygotowywane są określone procedury zarzadzania ryzykiem.  Diagnozowany jest także wpływ incydentów na działanie procesów biznesowych w firmie ( Business Impact Analysis).


W ramach analizy wpływu awarii kluczowych procesów na funkcjonowanie całej organizacji podejmujemy następujące czynności:

 • ocenę ryzyka dotyczącego przerwy w działaniu poszczególnych procesów
 • ocenę strat finansowych wynikających z przerwy w działaniu konkretnego procesu
 • określenie czynników redukujących ryzyko awarii w fazie początkowej
 • określenie w jakim czasie zostaną zniwelowane skutki awarii i zostanie przywrócona ciągłość działania
 • zdefiniowanie czynników wpływających na zachowanie ciągłości działania
 • wskazanie alternatywnych zasobów będących do dyspozycji firmy
 • oszacowanie kosztów zachowania ciągłości działania w kontekście zastosowania poszczególnych zasobów alternatywnych


Na podstawie przeprowadzonych analiz, definiowane są zasoby, które zostaną wykorzystane w sytuacji awarii. Zbiór procedur wykonawczych wyznacza:

 • czas i okoliczności uruchamiające działanie sztabu kryzysowego

 • czas przestoju po którym są wprowadzane zasoby alternatywne (zdefiniowanie zasobów i sposobu ich uruchomienia)


Ustalane są także kwestie dotyczące szkolenia pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w sytuacji kryzysowej.

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X