SOC 3D

 Śledzenie ciągłych zagrożeń cybernetycznych.


SOC 3D to platforma SIRP (ang. Security Incident Response Platform), zaprojektowana tak, aby stanowić główny system SOC sterujący, automatyzujący i wykonujący operacje SOC, zapewniając stałą orientację w procesach i procedurach SOC, a tym samym ułatwiając ich ciągłą optymalizację. SOC 3D jest najnowocześniejszym systemem umożliwiającym zmniejszenie interwałów czasowych, co w efekcie pozwala zaadresować cyber-atak we właściwym momencie.


Co więcej SOC 3D sprawia, że działanie SOC/CERT jest bardziej wydajne i wspiera główne procesy pracy SOC/CERT, przynosząc poprawę i wzrost efektywności w zakresie zarządzania zarówno cyber-incydentami, jak i SOC. Ponadto system zapewnia jednolitą platformę przeznaczoną do dokumentowania i analizy zarządzania incydentami, automatyzując główne części procesu (automatyzacja zadań, automatyczne uruchamianie pracy i włączanie alarmu, zarządzanie zmianami, obsługa decyzji).


Głównym celem SOC 3D jest zapewnienie SOC/CERT pełnej koncentracji na krytycznych zdarzeniach cybernetycznych oraz zmniejszeniu czasu niezbędnego na obsługę reakcji na cyber-zdarzenia, dzięki zintegrowanej wizualizacji incydentów, zagrożeń i ataków, stanu zasobów sieciowych, środowiska operacyjnego oraz poprzez zapewnienie odpowiedniej „kolaboracji mierników”, aby w ten sposób pomóc decydentom w uzyskaniu kompletnego obrazu sytuacji.


Platformy Zarządzania SOC 3D

Rozwiązanie zamyka zwiększającą się lukę pomiędzy dzisiejszymi wyrafinowanymi, ciągłymi cyber-atakami, a ograniczonymi możliwościami zapobiegania w obecnych systemach monitorowania i bezpieczeństwa. Platforma Zarządzania SOC 3D wspiera systemy SIEM i urządzenia zabezpieczające w celu skrócenia czasu postępowania i reagowania na ataki w sieci, poprawiając tym samym efektywność procesu reagowania. Umożliwia to bardziej dokładny proces łagodzenia skutków i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.


Platforma SOC 3D jest podstawowym systemem zarządzania i kontroli dla Cyber SOC, który umożliwia:

 • organizację i kontrolę ciągłych odpowiedzi na zdarzenia w ramach reagowania „zmianowego” i „geograficznego”
 • zarządzanie zespołami reagowania, łagodząc jednocześnie tysiące podejrzanych incydentów.


Rozwiązanie to ma dedykowaną wiedzę i odpowiednie narzędzia do zarządzania procesami, dzięki czemu można:

 • ułatwiać automatyzację i centralną kontrolę procesów
 • efektywnie zarządzać międzysystemowymi przepływami pracy podczas ataku w czasie rzeczywistym.


Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowaną inteligencję biznesową i możliwości wyszukiwania informacji, co umożliwia:

 • pełne zrozumienie ewolucji cyber- ataków,
 • stałą naukę i poprawę efektywności Cyber-SOC poprzez wbudowane obszerne raporty, tablice rozdzielcze i zapytania
 • szybką odpowiedź na stawiane wymogi regulacyjne oraz wewnętrzne procedury zgodności.


Kluczowe funkcje SOC 3D

 • workflow odpowiedzi na incydenty, procedur operacyjnych
 • zautomatyzowany workflow zadań  
 • agregacja alertów i dopasowanie 
 • mechanizm pogłębionej analizy 
 • zarządzanie incydentami 
 • pełna dokumentacja incydentów 
 • logowanie incydentów, audyt, zapytania
 • analityka incydentów
 • opcja powiadamiania odpowiednich adresatów


Korzyści z zastosowania rozwiązania

Świadomość sytuacyjna w czasie rzeczywistym - dla rutynowych i kryzysowych operacji, dedykowane raporty BI.

Szybka i efektywna wydajność -  napędzana przez dedykowane przepływy pracy i odpowiednie zautomatyzowane narzędzia

Odpowiedzi holistyczne - poprzez zintegrowaną, międzysektorową organizację łagodzenia cyber-procesów.

Stałe i skuteczne odpowiedzi - wykorzystujące najlepsze praktyki, zalecenia z poprzednich incydentów w celu zapewnienia uporządkowania w zespołach.
Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X