Systemy anty-fraudowe


Nadużycia ze strony pracowników lub osób trzecich implikują konsekwencje prawne, poważne straty finansowe i osłabiają wizerunek firmy w otoczeniu rynkowym. Aby zabezpieczyć się przez ryzykiem korupcji i przeciwdziałać „fraudom” niezbędna jest wczesna identyfikacja zagrożeń oraz podejmowanie środków zapobiegawczych. Ważnym aspektem jest także wdrożenie jasnych zasad określających postawy i działania, które są akceptowalne w miejscu pracy.

 

Zagrożenie wynikające z nadużyć ma szczególny wymiar dla instytucji zaufania publicznego. Systemy antyfraudowe dedykowane bankom śledzą i wyliczają stopień ryzyka występującego przy danej transakcji. Przekroczenie zdefiniowanych przez bank progów uruchamia alarm, bądź następuje zablokowanie przelewu. Systemy antyfraudowe rejestrują zachowania klientów i  zapisują je w swojej pamięci, co wpływa po pewnym czasie na zautomatyzowanie szeregu operacji.

 

Specjalizujemy się w budowie rozwiązań służących do wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom oraz egzekwowania ustalonych norm. Odpowiadamy za dostarczanie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem dotyczącym nadużyć oraz badanie potencjalnych zagrożeń i rozpoznawanie słabych stron obowiązujących w firmie procedur.

 

Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X