Wirtualizacja pamięci masowych

Wirtualizacja pamięci masowych


Technologie wirtualizacji pamięci masowej umożliwiają agregację danych zgromadzonych na dowolnych urządzeniach, które pełnią rolę pamięci masowych. Co więcej, można je lokować w pojedynczej puli zasobów, do której dostęp jest niezwykle szybki i odbywa się z jednego miejsca.


Technika ta tworzy logiczny obraz danych, odseparowany od skomplikowanej struktury fizycznych urządzeń. Oprogramowanie wyposażone w mechanizm wirtualizacji pamięci zbiera dane, które są składowane na urządzeniach SAN, NAS oraz systemach pamięci masowej dołączonych do serwera. Następnie lokuje je we wspólnej puli administrowanej z jednej konsoli zarządzania. Zadanie wirtualizacji realizuje serwer bądź host, urządzenie zainstalowane w sieci lub macierz.


Korzyści

  • lepsza wydajność i prostsze zarządzanie zasobami zwirtualizowanej pamięci
  • optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca bez konieczności inwestowania w dodatkowe moduły pamięci masowej
  • duża elastyczność zasobów pamięci masowej
  • łączenie różnorodnych zasobów pamięci masowej
  • zwiększenie dostępu do danych w całej organizacji
  • łatwiejsza skalowalność danych
  • migracja danych on-line
  • lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury pamięci masowej
  • łatwość modernizacji, aktualizacji systemu operacyjnego
  • elastyczne dopasowanie do wymogów dotyczących sterowników niezależnie od topologii pamięci masowej
Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X