Wirtualizacja platformy serwerowej

Wirtualizacja serwerów


Wirtualizacja serwerów polega na wyodrębnieniu w ramach jednego serwera fizycznego kilku lub kilkuset mniejszych środowisk wirtualnych. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zasobów procesora, pamięci operacyjnej i dysku twardego dla trwających w tym samym czasie procesów. Stworzone środowiska są odseparowane i działają w sposób niezależny. Dzięki wirtualizacji na każdym z  nich może funkcjonować inny system operacyjny (Unix, Windows, Linux) współdziałający z wieloma aplikacjami. W ten sposób zostaje zwiększona wydajność pojedynczego serwera.


Wirtualizacja serwerów zapewnia lpeszą ochronę informacji dzięki ograniczeniu awaryjności oraz poprawie bezpieczeństwa procesów poprzez odizolowanie poszczególnych środowisk wirtualnych. Zalteą jest także szybsze przywrócenie kopii bezpieczeństwa na maszynie wirtualnej, co ma istotne znaczenie w sytuacji awarii. Dzięki wirtualizacji zostaje wyeliminowany problem dotyczący  zgodności starszych wersji systemów / programów ze sprzętem.


Korzyści

  • zwiększona wydajność i dostępność serwerów
  • maksymalny dostęp do zasobów - optymalne wykorzystanie sprzętu
  • elastyczność rozwiązania – tworzenie środowiska wirtualnego zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy
  • oszczędność kosztów utrzymania i konserwacji serwerów przy zachowaniu tej samej funkcjonalności 
  • elastyczne dostosowanie przydziału RAM, CPU, HDD do wymagań konkretnej aplikacji
  • migracja on-line z zachowaniem ciągłości działania uruchomionych aplikacji
  • ograniczenie kosztów przestojów w pracy
  • poprawa efektywności działania firmy


Ciasteczka Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
Rozumiem, zamknij.X